Specializari

Domenii Studii Licenta

Marketing

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi metodelor specifice cercetării de marketing pentru fundamentarea strategiilor de marketing


Citeste mai mult
Management

Abilitatea de a percepe şi aplica în mod eficace şi eficient concepţia sistemică a activităţilor organizaţiilor sau instituţiilor


Citeste mai mult
Informatica Economica

Extinderea capacităţii de concepere, proiectare şi dezvoltare de aplicaţii informatice pentru mediul economic


Citeste mai mult
Finante si Banci

Formarea unor abilităţi referitoare la analiza, conceperea, proiectarea şi dezvoltarea unor lucrări şi rapoarte de profil financiar şi bancar;


Citeste mai mult
Economie Agroalimentara

Capacitatea de a îmbina metodele şi tehnicile de execuţie şi analiză specifice specializării de bază şi de a folosi programele de calculator specifice.


Citeste mai mult
Economia Comertului, Turismului si Serviciilor

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice.


Citeste mai mult

Contabilitate si Informatica de Gestiune

Dezvoltarea aptitudinilor pentru realizarea sintezelor privind poziţia financiară, performanţa şi modificările în poziţia financiară a entităţii


Citeste mai mult
Afaceri Internationale

Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor de execuţie generate de stăpânirea metodelor şi tehnicilor specifice contabilităţii


Citeste mai mult

Domenii Studii Master

Administrarea si dezvoltarea afacerilor in turism

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult
Administrarea Afacerilor în limba engleza

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult
Administrarea Afacerilor Internaţionale

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult
Contabilitate şi Audit

Cunoaşterea elementelor privind doctrina profesiei contabile, a celor privind deontologia în profesie, precum şi modul în care este organizată şi exercitată profesia contabilă;


Citeste mai mult
Management Financiar şi Bancar

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult
Marketing şi Comunicare în Afaceri

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult

Strategii şi Politici Manageriale

Printre abilităţile cognitive specifice pe care un absolvent al programului de licenţă de Afaceri Internaţionale le dobândeşte se numără:


Citeste mai mult