Smart Student

sigla_FEAARevista SMARTSTUDENT se adresează tuturor studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor economişti din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din Galaţi dar şi din alte centre universitare din ţară.

Colectivul editorial este format din cadre didactice din cadrul FEAA, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Misiune revistei este de a contribui la promovarea cercetării interdisciplinare şi de a încuraja studenţii cu potenţial de cercetare care doresc să îşi îmbunătăţească abilităţile de gândire analitică.

Revista încurajează prezentarea de lucrări dintr-o arie largă de domenii ale cercetării ştiinţifice economice, de natură teoretică sau aplicată: management, marketing, economie aplicată, contabilitate şi audit, informatică economică, administrarea afacerilor, finante-bănci.

Obiectivele

  • Promovarea rezultatelor cercetării studenţilor economişti
  • Încurajarea participării cu lucrări la Sesiunile de comunicări ştiinţifice studenţeşti sau alte competiţii de profil
  • Promovarea profesiei de Economist
  • Promovarea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor
  • Promovarea iniţiativelor de cercetare ştiinţifică studenţească

 

În vederea publicării în revista SMARTSTUDENT, lucrările trebuie transmise electronic la adresa de e-mail: smartstudent@ugal.ro