Scop si Misiune

Prodecanatul cu Relațiile Internaționale promovează:

  • dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic şi de cercetare științifică cu universități, organizații economice şi agenții guvernamentale și private din țară și străinătate care pot oferi cadrelor didactice şi studenților din FEAA oportunități de cercetare, predare, programe de studiu şi practică;
  • încheierea unor acorduri de cooperare internațională cu scopul dezvoltării de programe de mobilitate, de studii sau de cercetare cu caracter internațional
  • informarea şi consilierea studenților și a personalului academic cu privire la oportunitățile de burse şi cooperare internațională pe plan academic şi de cercetare științifică;
  • consilierea și monitorizarea studenților străini;
  • recunoaşterea şi echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate;
  • organizarea unor manifestări academice şi/sau științifice internaționale (seminar, conferinţă, întâlniri de lucru cu participare internaţională)