Relatii Internationale


  • Asigură păstrarea relaţiilor de bună colaborare cu universităţile din Europa, S.U.A. şi China, cu care FEAA a încheiat diferite Acorduri de colaborare
  • Caută noi posibilităţi de colaborare academică şi iniţiază încheierea de noi acorduri
  • Promovează mobilităţile în străinătate pentru studenţii FEAA şi îi îndrumă pe aceştia în îndeplinirea formalităţilor corespunzătoare
  • Realizează corespondenţa cu universităţile partenere pentru primirea studenţilor ERASMUS+ care pleacă în mobilitate şi care vin la studii la FEAA din cadrul UDJ din Galaţi
  • Dezvoltă relaţii cu diferiţi parteneri economici
  • Urmăreşte afilierea la organisme şi organizaţii interne şi internaţionale a FEAA
  • Asigură legătura cu mediul economic de afaceri prin diferite manifestări specifice
  • Monitorizează şi realizează acţiuni de promovare a FEAA, a rezultatelor obţinute de absolvenţi prin evaluarea anuală a gradului de angajare a acestora în ţară sau străinătate (cu ajutorul departamentului de Tehnică de Calcul)
  • Susţine afilierea FEAA în diferite forumuri academice
  • Participă la acţiuni de atragere de surse neconvenţionale de finanţare (sponsorizări şi parteneriate)

Vrei sa fii studentul nostru? Contacteaza-ne 0336.130.242


Ai nelamuriri?