Olimpiade

Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor este membru fondator al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România . Obiectul principal al acestei organizaţii îl reprezintă dezvoltarea şi perfecţionarea învăţământului superior economic din România în spiritul reformator european.

În acest sens, stimularea performanţelor de vârf în pregătirea profesional-ştiinţifică a studenţilor reprezintă una dintre preocupările principale ale AFER , având drept scop formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică în domeniul economic. Cultivarea spiritului de competiţie prin olimpiade a constituit o iniţiativă remarcabilă a AFER.

7 - 9 Mai 2010În programul secţiunii au fost trei subsecţiuni:

- > Management general, management comparat, cultura manageriala si leadership
- > Managementul resurselor umane
- > Politici şi strategii de management

La Olimpiadă au fost înscrise 68 lucrări şi susţinute 66 lucrări.

2 - 4 Noiembrie 2009În programul secţiunii au fost trei subsecţiuni:

- > Statistică şi Previziune Economică
- > Informatică Economică.

La Olimpiadă au fost înscrise 68 lucrări şi susţinute 66 lucrări.
Un grup de nouă studenţi ai Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi au participat, în perioada 25-26 aprilie 2012, la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice a Cercurilor Studenţeşti cu titlul „Performanţe şi competitivitate în societatea cunoaşterii" organizată în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii „Valahia" din Târgovişte.

Participarea lor a fost încununată de succes la toate secţiunile la care s-au înscris obţinând tot atâtea premii. Astfel, Niculita Raluca Andreea şi Rusu Andreea Ema , studente la specializarea Marketing, anul II, sub îndrumarea doamnei conf.dr.ec. Lukacs Edit au luat Marele Premiu la secţiunea Management. Tot la această secţiune echipa formată din Basalic Elena Valentina , anul II Marketing şi Arabadji Ana, studentă în anul I, coordonata de conf.dr.ec. Lukacs Edit a luat Premiul I.

La secţiunea Administrarea afacerilor, Premiul I a fost obţinut de studenţii: Ciprian Bratan , anul III Economia turismului şi serviciilor, Adrian Buţă , anul III Afaceri internaţionale, coordonaţi de lector dr. Mihaela-Carmen Muntean.

La secţiunea Finanţe şi instituţii financiare, Premiul I a fost obţinut de studenta Anamaria Dajbog , anul II Finanţe-Bănci, sub coordonarea doamnei lector dr. Nicoleta Misu. La secţiunea Dezvoltare regională şi durabilă, studenta Neagu Alina , anul III Economie agroalimentară, a obţinut Premiul III sub coordonarea doamnei lector dr. Otilia Man. La secţiunea master Economie, studentul Udrea Ionuţ , anul I Marketing şi Comunicare în Afaceri, a obţinut Premiul I cu o lucrare coordonată de conf.dr.ec. Irina Susanu.

Atât participarea, cât şi premiile câştigate sunt rezultatele efortului colectiv, cadre didactice şi studenţi. Mult succes în continuare!