Management

Competenţele de specialitate pe care le vei dobândi


Competente profesionale

  • Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT

  • Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei;

  • Elaborarea şi implementarea sistemului managerial şi a subsistemelor sale (alocare şi realocare de resurse şi activităţi);

  • Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare;

  • Fundamentarea, adoptarea şi implementarea deciziilor pentru organizaţii de mică complexitate (în ansamblu sau pe o componentă);

  • Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Competente transversale

  • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

  • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

  • Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Vrei sa fii studentul nostru? Contacteaza-ne la 0336.130.242

Colectivul catedrei de management


Edit Lukacs

Conf. univ. dr.


Sofia Totolici

Conf. dr.


Rozalia Nistor

Conf. univ. dr.


Sofia David

Conf. univ. dr.


Lacramioara Fotache

Lect. univ. dr.


Planuri de invatamant


Companii ce ne sustin in activitate


Vrei sa fii studentul nostru? Contacteaza-ne la 0336.130.242