Logistica

Antoaneta Brebeanu

Economist


Suport logistic în campaniile de promovare a facultăţii desfăşurate la nivel regional, cu asigurarea materialelor promoţionale şi  a parteneriatelor cu licee şi universităţi

Atribuţii în organizarea de manifestări la nivelul facultăţii: întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri, cu viitorii studenţi ai facultăţii, cu organizaţiile non-profit care au ca membri studenţii facultăţii şi ai universităţii – Liga Studenţilor, AIESEC, Education and Support Sphere

Suport logistic în întocmirea necesarului de materiale la nivelul facultăţii şi al departamentelor şi urmărirea documentaţiei generate de procesul de achiziţii

Colaborarea cu serviciile similare din cadrul universităţii şi cu departamente din cadrul firmelor cu care facultatea desfăşoară diferite activităţi 

Asigurarea bunei funcţionări a activităţilor din facultate şi urmărirea gestionării eficiente a resurselor  

Asigurarea activităţilor de instruire privind sănătatea şi securitatea în muncă, a întâlnirilor periodice pe tema situaţiilor de urgenţă, colaborarea cu serviciul de protecţia muncii din universitate 

Suport logistic pentru buna desfăşurare a admiterii, examenelor de finalizare studii (licenţă şi disertaţie), sesiuni ştiinţifice studenţeşti, workshop-uri 

Asigurarea desfăşurării în condiţii optime a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere desfăşurate la nivelul facultăţii, cu verificarea în colaborare cu serviciul tehnic al universităţii a calităţii serviciilor prestate de firme

Colaborarea cu serviciile administrative din universitate care asigură repartizarea locurilor pe facultate în căminele studenţeşti 

Demersuri în legătură cu cazarea în condiţii optime a profesorilor şi studenţilor Erasmus, a profesorilor visiting la nivelul facultăţii

Suport logistic acordat departamentelor facultăţii în activitatea de acreditare a programelor de studii