Română (România)English (United Kingdom)
 
 

Strategii şi Politici Manageriale

 
 

Competenţele pe care absolvenţii programului de masterat Strategii şi politici manageriale le pot dobândi sunt:

A. Competenţe profesionale

 A.1. Competenţe de cunoaştere:

 • Cunoaşterea aprofundată, înţelegerea şi utilizarea conceptelor de analiza diagnostic, analiza SWOT şi analiza PEST, precum şi a altor elemente folosite în elaborarea strategiilor şi politicilor la nivel organizaţional şi funcţional;
 • Identificarea şi descrierea teoriilor, metodelor şi instrumentarului necesare în elaborarea de strategii şi planuri privind resursele umane
 • Cunoaşterea şi înţelegerea teoriilor, conceptelor  şi metodelor folosite în evaluarea, auditul şi certificarea calităţii în organizaţii;
 • Cunoaşterea aprofundată a tehnologiei informaţiilor pentru afaceri;
 • Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea teoriilor şi metodelor folosite în reconfigurarea organizaţională;
 • Cunoaşterea, înţelegerea şi explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de comunicare managerială

A.2. Competenţe funcţionale (abilităţi)

 • Aplicarea de metode , tehnici şi instrumente specifice, în situaţii incomplet definite, pentru a rezolva probleme legate de planificarea strategică la nivel organizaţional şi funcţional;
 • Evaluarea critic-constructivă a metodelor şi instrumentarului folosite în elaborarea strategiilor şi politicilor de resurse umane
 • Utilizarea pertinentă a tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în afaceri;
 • Utilizarea întregului aparat conceptual şi metodologic de reconfigurare organizaţională în proiectarea unor structuri şi procese organizaţionale mai eficiente
 • Alegerea şi utilizarea metodelor celor mai potrivite de comunicare managerială în funcţie de cerinţele contextului organizaţional;

B. Competenţe transversale

B.1. Competenţe de rol

 • Executarea unor sarcini profesionale complexe referitoare la strategiile şi politicile de  nivel organizaţional, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;
 • Asumarea de roluri (funcţii) de conducere a unei firme, instituţii, divizii sau  altei componente structurale a unei organizaţii naţionale sau internaţionale.

B.2. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională

 • Recunoaşterea propriilor nevoi de dezvoltare personală şi profesională, prin analiza reflexivă a propriei activităţi profesionale;
 • Autoevaluarea propriului progres în procesul de învăţare.

 

Calendar

« Mai 2016 »
Lu Ma Mi Jo Vi Du
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31