Revista facultății

Diseminarea rezultatelor cercetării de  la nivelul FEAA se face prin intermediul revistei Analele Universității „Dunărea de Jos”. Fascicola I. Economie şi Informatică Aplicată, revistă publicată periodic sub autoritatea științifică a Centrului de Cercetare „Strategii de Dezvoltare a Sistemelor Economice Competitive” – STRATEC.

Începând cu anul 2009, revista a fost acreditată B+, conform normelor de evaluare CNCSIS. Ulterior, revista a fost indexată în multiple baze de date internaționale pe domeniu:

EconLit: http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php

REPEC: http://ideas.repec.org/s/ddj/fseeai.html

DOAJ: http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=15840409&genre=journal

EBSCO: http://www.ebscohost.com/

ULRICH: http://www.ulrichsweb.com

ECONIS, ZBW: http://www.econis.eu/DB=1/SET=9/TTL=1/SHW?FRST=1

Cambridge Scientific Abstract: http://www.csa.com

În sistemul de împrumut interbibliotecar, revista este  trimisă la diferite biblioteci din lume: Germania, Anglia, Albania, Franța, Belgia, Canada, Japonia, Italia, Grecia, India, Bulgaria, Argentina, Austria, Serbia, Spania, Marea statele, Coreea de Sud, Brazilia, Polonia etc.