Dezvoltarea Infrastucturii Informationale

Are ca misiune monitorizarea şi facilitarea adoptării de către Consiliul FEAA a unor hotărâri cu privire la activităţile privind dezvoltarea infrastructurii informaţionale şi logisticii facultăţii, creşterea vizibilităţii facultăţii prin întărirea infrastructurii ICT, prin diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor pe diferite suporturi atât pentru activităţile didactice cât şi pentru cele de cercetare.

De asemenea, CDIILRI trebuie să includă în misiunea ei susţinerea politicii de internaţionalizare a FEAA din cadrul UDJ din Galaţi, promovarea imaginii facultăţii pe plan internaţional prin cooperarea cu universităţi şi instituţii economice din străinătate, consolidarea unei culturi a colaborării internaţionale fundamentată pe principii şi valori recunoscute în domeniul academic.
  • Analizarea permanentă a stării tehnico-materiale a FEAA;
  • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii ICT a facultatii;
  • Modernizarea tehnologiilor de predare şi cercetare ale facultăţii;
  • Susţinerea dezvoltării Centrului de cercetare STRATEC al FEAA;
  • Îmbunătăţirea activităţii Departamentului de Tehnică de Calcul al facultăţii;