Despre noi

Misiunea Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor este aceea de a furniza servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic.

Ce facem noi?

Furnizam servicii educaţionale de cea mai înaltă calitate în domeniul economic, în scopul formării şi dezvoltării aptitudinilor profesionale ale viitorilor economişti

Facultatea oferă, de asemenea, oportunitatea de aprofundare a cunoştinţelor de specialitate ale profesioniştilor din domeniul economic prin intermediul programelor de masterat şi doctorat.

  • adaptarea permanentă a ofertei educaţionale
  • dezvoltarea unei culturi organizaţionale
  • intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică
  • dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri
  • amplificarea relaţiilor cu instituţii de învăţământ

De ce facem aceste lucruri?

În prezent, FEAA face parte din elita învățământului superior economic românesc. Educaţia presupune întotdeauna existenţa unor oameni cu har. Corpul profesoral al facultăţii este format din specialişti cu o bogată experienţă didactică şi de cercetare, receptivi la realităţile mediului de afaceri.

FEAA îşi bazează oferta de instruire şi formare pe parcurgerea unui ansamblu de discipline din domeniul economiei şi al administrării afacerilor, ce constituie fundamentul obţinerii unei diplome universitare recunoscută unanim prin profesionalism şi excelenţă. Mărturie, în acest sens, aduc studenţii căştigători în număr mare de premii şi distincţii la concursurile şi olimpiadele interne şi internaţionale, ca si absolvenţii facultăţii noastre, care au reuşit sa fie apreciaţi, deopotrivă, în ţară şi în străinătate.

Decan Prof. univ. dr. Adrian Micu
7452

studenti


200

olimpici


65

profesori


26

ani de existenta


Cum a inceput

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor are privilegiul de a se fi întemeiat pe fundamentul unei recunoscute tradiţii a economiei şi învăţământului gălăţean, menţionând în acest sens că prima şcoală comercială din România a fost înfiinţată la Galaţi în octombrie 1864, iar în 1934 lua fiinţă Academia de Export din Galaţi, în aula căreia au ţinut conferinţe cei mai mari profesori economişti ai ţării. Într-un astfel de cadru, s-au format două mari personalităţi economice gălăţene, recunoscute la nivel naţional şi internaţional: profesorul Virgil Madgearu şi profesorul Anghel Rugină.

Pe temeiul unui asemenea ascendent, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Galaţi şi-a impus, încă de la înfiinţarea sa, 23 aprilie 1990, continuarea efortului pentru redobândirea unei recunoaşteri naţionale şi internaţionale, unanim recunoscute. Sistemul de valori reflectă demersul întregului colectiv profesoral de a asigura îndeplinirea misiunii asumate.

Ne poti contacta la