Facultatea noastră oferă o paletă variată de specializări de licență și de masterat. Alege ceea ce ți se potrivește!

ANUNȚ IMPORTANT - Pentru Studenți

Pentru studenţii în situaţii speciale, Consiliul Facultăţii a aprobat conform Hotărârii din 14.07.2017, reexaminarea studenţilor numai pe bază de cerere aprobată de decanul facultăţii, în ziua de 04.09.2017, ora 10.

Studenţii în situaţii speciale sunt studenţii care depind de un singur examen pentru promovarea in anul superior (respectiv studenţii dn anul 1 şi 2 licenţă şi anul 1 master) şi studenţii care mai au o singură restanţă pentru a deveni absolvenţi (anul 3 licenţă, anul 2 master şi anul complementar).

Cererile de reexaminare vor fi depuse de către studenţi la Secretariatul facultăţii cel târziu până la data de 01.09.2017, cu menţionarea disciplinei şi cadrului didactic examinator.

Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Marketing:
 • organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei;
 • utilizarea tehnicilor de vânzare;
 • organizarea activităţilor de marketing în cadrul organizaţiei;
 • utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor informatice în activităţile de marketing.
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Management:
 • capacitatea de rezolvare a problemelor aferente nivelului propriu de pregătire;
 • deprinderea de a comunica eficace şi eficient, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională;
 • capacitatea de a lucra performant în echipe complexe şi multiculturale;
 • înţelegerea şi participarea activă la optimizarea proceselor din organizaţii şi instituţii;
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Afaceri Internationale:
 • dobândirea şi formarea cunoştinţelor în domeniul economic şi cel al afacerilor;
 • formarea cunoştinţelor de specialitate specifice domeniului afacerilor internaţionale;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înţelegerii semanticii domeniului economiei şi afacerilor;
 • dezvoltarea gândirii creative în domeniul administrării afacerilor.
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Informatica Economica
 • formarea cunoştinţelor de specialitate specifice domeniului informaticii economice;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înţelegerii semanticii domeniului sistemelor informatice economice;
 • dezvoltarea gândirii creative în domeniul managementului resurselor afacerii;
 • crearea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare inteligentă a instrumentarului avansat din domeniul sistemelor informatice.
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Finante si Banci
 • formarea cunoştinţelor de specialitate caracteristice domeniului financiar;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înţelegerii, abordării şi folosirii semanticii specifice domeniului financiar;
 • extinderea la nivel superior a capacităţii de concepere, raţionare şi relaţionare;
 • crearea şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a instrumentarului avansat specific domeniului financiar.
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune
 • cunoaşterea conceptelor economice utilizate în micro şi macroeconomie;
 • dobândirea noţiunilor de drept şi cunoaşterea legislaţiei privind afacerile;
 • cunoaşterea bazelor tehnologiei informaţiei şi utilizarea sistemelor informaţionale contabile;
 • cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor de bază din domeniul finanţelor;
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Economie Agroalimentara
 • Capacitatea de a consulta şi interpreta reglementările legale în vigoare în domeniul economic;
 • Capacitatea de a interpreta corelaţiile din modelele şi metodele de analiză economică;
 • Particularizarea modelelor şi metodelor de bază în studiul realităţii economice contemporane
 • Abilitatea de a aplica şi de a rezolva probleme concrete din domeniul economic.
Competenţele generale pe care absolvenţii le pot dobândi în urma finalizării studiilor de licenţă în specializarea Economia Comertului Turismului si Serviciilor
 • dobândirea şi formarea cunoştinţelor în domeniul economic şi cel al afacerilor;
 • formarea cunoştinţelor de specialitate specifice domeniului administrarea afacerilor;
 • dezvoltarea unui nivel superior al înţelegerii semanticii domeniului administrării afacerilor;
 • cunoaşterea aprofundată a mecanismelor, modelelor şi teoriilor legate de domeniul administrării
BIROUL DE CONDUCERE AL FACULTATII
Adrian Micu
Adrian Micu
Prof. Univ. Dr.
Decan
Sofia Totolici
Sofia Totolici
Conf. Univ. Dr. Prodecan
activitatea didactica si managementul calitatii
Cristache Nicoleta
Cristache Nicoleta
Prof. Univ. Dr. Prodecan
activitatea de cercetare stiintifica si relatii cu studentii
Vasile Mazilescu
Vasile Mazilescu
Conf. Univ. Dr. Prodecan
dezvoltarea infrastucturii informationale, logistica si relatii internationale
Daniela Ancuţa Sarpe
Daniela Ancuţa Sarpe
Prof. Univ. dr.
Director Departament Economie
Alexandru Căpățînă
Alexandru Căpățînă
Prof. Univ. dr.
Director Departament Administrarea Afacerilor
Nicoleta Misu
Nicoleta Misu
Conf.dr.
Florina Virlanuta
Florina Virlanuta
Conf.dr.
Mihaela Neculita
Mihaela Neculita
Prof. Univ.
Mihaela Muntean
Mihaela Muntean
Conf.dr.
Geanina Mihai
Geanina Mihai
Conf.dr.
Sofia David
Sofia David
Conf.dr.
Iuliana Oana Mihai
Iuliana Oana Mihai
Conf.dr.

Despre Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor are privilegiul de a se fi întemeiat pe fundamentul unei recunoscute tradiţii a economiei şi învăţământului gălăţean, menţionând în acest sens că prima şcoală comercială din România a fost înfiinţată la Galaţi în octombrie 1864, iar în 1934 lua fiinţă Academia de Export din Galaţi, în aula căreia au ţinut conferinţe cei mai mari profesori economişti ai ţării. Într-un astfel de cadru, s-au format două mari personalităţi economice gălăţene, recunoscute la nivel naţional şi internaţional: profesorul Virgil Madgearu şi profesorul Anghel Rugină.Citeste mai multe despre FEAA